Jönköpings Biodlardistrikt

VÄLKOMMEN !

 

Distriktorganisationens  huvudsakliga uppgifter är att:

 

 

*främja intresset för biodling i länet genom dels genom kursverksamhet och utbildning inom lokalföreningarna, dels genom att lämna information om biodling till allmänheten och till berörda myndigheter.
*företräda lokalföreningarna vid diskussioner med vår centralorganisation SBR och med andra organisationer och myndigheter som till exempel länsstyrelsen och jordbruksverket
*vara en kontaktlänk för informationsutbyte mellan lokalföreningarna genom distriktets hemsida.
*främja samarbetet med omkringliggande distrikt anordna gemensamma kurser på distriktsnivå för medlemmar i lokalföreningarna.
*arbeta för nyrekrytering av biodlare så att medlemsantalet inom distriktet ökar på sikt.

 

 

Webbadministratör:
Pierre Atterling
tel: 0706 52 63 46
mail: pierre.atte@telia.com