Jönköpings Biodlardistrikt

VÄLKOMMEN!

Distriktorganisationens  huvudsakliga uppgifter är att:

*främja intresset för biodling i länet genom dels genom kursverksamhet och utbildning inom lokalföreningarna, dels genom att lämna information om biodling till allmänheten och till berörda myndigheter.
*företräda lokalföreningarna vid diskussioner med vår centralorganisation SBR och med andra organisationer och myndigheter som till exempel länsstyrelsen och jordbruksverket
*vara en kontaktlänk för informationsutbyte mellan lokalföreningarna genom distriktets hemsida.
*främja samarbetet med omkringliggande distrikt anordna gemensamma kurser på distriktsnivå för medlemmar i lokalföreningarna.
*arbeta för nyrekrytering av biodlare så att medlemsantalet inom distriktet ökar på sikt.