Jönköpings Biodlardistrikt

Välkommen till Jönköpings biodlardistrikt

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsorganisationens  huvudsakliga uppgifter är att:

  • Främja intresset för biodling i länet genom dels genom kursverksamhet och utbildning inom lokalföreningarna, dels genom att lämna information om biodling till allmänheten och till berörda myndigheter
  • Företräda lokalföreningarna vid diskussioner med vår centralorganisation SBR och med andra organisationer och myndigheter som till exempel länsstyrelsen och jordbruksverket
  • Vara en kontaktlänk för informationsutbyte mellan lokalföreningarna genom distriktets hemsida
  • Främja samarbetet med omkringliggande distrikt anordna gemensamma kurser på distriktsnivå för medlemmar i lokalföreningarna
  • Arbeta för nyrekrytering av biodlare så att medlemsantalet inom distriktet ökar på sikt.